Formular sesizări nereguli - TeraPlast
Formular sesizări nereguli

Politica Avertizărilor de integritate

Politica actuală stabilește modalitatea prin care TeraPlast S.A. primește, prelucrează, investighează și soluționează sesizări privind încălcărea normelor, principiilor, valorilor sau conduitei de integritate, așa cum sunt ele reglementate de către legislația națională, europeană, precum și de codul de etică și conduită, politicile și procedurile interne ale companiei.

Prin sistemul de avertizare de integritate (“Whistleblowing”) creat, TeraPlast încurajează persoanele care dețin, dintr-un context profesional, informații obiective legate de încălcarea legilor sau a normelor de integritate de către companie, angajați sau colaboratori ai acesteia, să raporteze aceste nereguli prin canalele de raportare puse la dispoziție.

TeraPlast va iniția toate acțiunile necesare, conform reglementărilor legale, pentru analiza și soluționarea neregulilor identificate, precum și a contextului care a permis producerea lor. Prin această acțiune ne alăturăm directivelor europene și inițiativelor companiei de a susține un nivel înalt de etică și comportament profesional în toate activitățile pe care le realizăm, promovând astfel un model de afaceri sustenabil și performant.

wistleblowing politica avertizari teraplast

Formular sesizări nereguli

  Dorești să-ți dezvălui identitatea

  Te rugăm să selectezi categoria care se potriveşte cel mai bine incidentului pe care dorești să îl raportezi:

  Descrierea incidentului


  Document doveditor

  Principii generale

  • Încredere

  Prin asigurarea unui mediu de încredere în rândul angajaților, acționarilor, clienților și furnizorilor săi, TeraPlast încurajează raportarea oricăror fapte ilegale, imorale sau de natură a prejudicia integritatea fizică și psihică a unor persoane sau prestigiul companiei. De asemenea, compania va înterprinde în mod riguros acțiuni subsecvente raportărilor primite și va oferi, într-un interval de timp rezonabil, feedback persoanelor care efectuează raportări, la solicitarea acestora.

  • Obiectivitate

  Scopul avertizărilor de integritate este acela de a lua măsuri corective sau preventive împotriva încălcării legislației, a principiilor și a normelor de integritate. De aceea, încurajăm descrierea cât mai clară și specifică a faptelor, acțiunilor, cuvintelor, comportamentelor observabile sesizate, cu detalierea împrejurărilor în care au fost produse, încadrarea în timp și spațiu, numirea și/sau descrierea tuturor persoanelor care au fost observate ca făcând parte din contextul descris. În funcție de context și de parcursul invetigațiilor, e necesar ca sesizările transmise să poată fi dovedite, după caz, autorităților competente.

  • Bună-credință

  Raportările trimise de avertizorii de integritatea vor fi investigate și astfel, dincolo de timpul și resursele implicate în investigație, ar putea avea un efect psihologic negativ asupra persoanelor menționate ca suspecte de săvârșirea faptelor. De aceea, ne bazăm pe buna-credință a celor care trimit raportări și pe înțelegerea faptului că posibilele “alarmele false” intenționate sub protecția anonimatului vor acționa împotriva scopului comun de a trăi într-o lume mai sigură și mai bună.

  • Siguranță

  Avertizorii de integritate sunt protejați împotriva represaliilor legate de utilizarea în mod obiectiv, neutră și cu bună-credință a  sistemul de avertizare de integritate. Astfel, este interzisă orice sancțiune disciplinară, tratament discrimantoriu sau altă acțiune în defavoarea sa, precum concedierea, transferul, reducerea sau retragerea beneficiilor, refuzarea promovării sau a accesului la instruiri, încetarea colaborării, amenințări, urmăriri sau altfel de acțiuni asupra sa sau a familiei sale. Dacă siguranța personală a unui avertizor de integritate sau a membrilor familiei sale este pusă în pericol, aceștia trebuie în mod obligatoriu să aibă dreptul la măsuri de protecție.

  • Confidențialitate

  Responsabilul de integritate desemnat, comisia de integritate internă sau oricare altă entitate desemnată să soluționeze avertizarea de integritate are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului, a persoanelor vizate sau a oricăror terți implicați și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora, cu excepția situației în care există consimțământul lor expres. De asemenea, canalele de raportare utilizate și modalitatea de prelucrare și păstrare a informațiilor primite sunt gestionate astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la acesta al persoanelor neautorizate.

  Terminologie

  avertizare de integritate – raportarea unor încălcări, omisiuni, nereguli sau fapte menite să afecteze angajații, acționarii, clienții, furnizorii și în sens mai larg mediul economic și social în care ne desfășurăm activitatea.

  avertizori de integritate - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional

  persoană vizată - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică, drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

  raportare - comunicarea orală sau scrisă, cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii; poate fi transmisă în mod anonim sau non-anonim

  represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului

  Documente

  Găsești toate documentele TeraPlast aici

  Abonează-te la newsletter

  Fii la curent cu ofertele noastre și tutorialele din grupul TeraPlast

   This site is registered on wpml.org as a development site.